UHU Karlsons Lim

1 Pk., 45 G
#39082
#39082
0% of 100
0
7
77,00 kr.
Varsle meg
Utsolgt
(Produktet er utsolgt)
Endre variant +{{ variants.length }}
{{ currentProduct.name }}

Det klassiske universallimet til papir, plast, papp, tre, lær, glass og porselen

Mer informasjon
Artikkel39082
Innholdsenhetpk.
AnledningBasis
EAN7310036650005
Detaljmengde 1 pk.
Innholdsmengde 45 g
Skriv din egen omtale
Kun registrerte brukere kan skrive omtaler. Vennligst Logg inn eller Registrer en konto
Fare. Contains: Methyl acetate. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.. P261 Unngå innånding av damp. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.
Datablad
Mark image
Fare. Contains: Methyl acetate. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.. P261 Unngå innånding av damp. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.
Mark image
Brannfarlig
Tilbake
Jeg handler som
Fortsett som guest
Dine fordeler ved innlogging

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se ordrehistorikken din

✔ Enkel betaling
Dine fordeler ved innlogging

✔️ Dine spesialpriser

✔️ B2B spesialprodukter

✔️ B2B-markedsføringsunivers
Dine fordeler ved innlogging

✔ Innhold spesielt for deg

✔ Dine spesialpriser
Copyright © 2021-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | c/o Postens logistiksenter | NO-0060 Oslo | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no