Symbolforklaring

På hjemmesiden vil du legge merke til flere symboler, og disse får du betydningen av her. De er ment som veiledning, både i forhold til innkjøpsbehovet ditt, og i forhold til vesentlige produktopplysninger. –Ellers kan over tolv tusen kreative produkter være litt mye å sette seg inn i.

Storkjøp

Du oppnår er spesielt god rabatt hvis du kjøper en større mengde

B2B

Vi har målrettet varenumret til våre forhandler- og engroskunder, da vi har vurdert en god balanse mellom investering og mulighet for avsetning.

Mengderabatt

Kjøper du flere enheter av samme vare, kan det være en økonomisk fordel for deg. Merk deg, at du ikke kan sette sammen kjøpet selv og oppnå rabatt – f.eks. ved å mikse seks forskjellige farger. Rabatten gjelder kun den varen.

Nettopris

Det gis ikke ytterligere rabatt.

Tilbud

Denne varen er nedsatt i forhold til normalprisen

Outlet

Spar helt opp til 90% på vår outlet. Her selger vi basisvarer som vi selger til nedsatt pris for å lage plass til nye leveringer, og utgående varenumre eller varer i små partier kjøpt inn spesielt til formålet.

Papiret er syrefritt og PH-nøytralt

Betyr at papiret er syrefritt og har en nøytral PH verdi. Dette har en positiv betydning for papirets levetid og innvirkning på f.eks. bilder. 

Papiret er ligninfritt

Betyr at papiret er ligninfritt og derfor har en positiv betydning for papirets levetid. 

Papiret kan brukes til print

Papiret kan brukes til print.

Brannfarlig

Varen er brannfarlig eller ytterst brannfarlig. Forholdsregler ved bruk av varen er beskrevet på emballasjen, blant annet skal varen holdes vekk fra antennelseskilder.

Miljøfarlig

Varen er miljøfarlig og man skal unngå at den kommer ut i miljøet da det har uønskede langtidsvirkninger i vann. Forhåndsregler ved bruk av varen er beskrevet på emballasjen

Lokalirriterende

Varen er enten lokalirriterende eller skadelig. Forhåndsregler ved bruk av varen er nærmere beskrevet på emballasjen.

EasyKit

Den enkle snarveien til en kreativ aktivitet. Komplett materialsett som fås i mange varianter og holder til flere personer på en gang. 

New

Ny vare i sortimentet. .

A-merket

Produktet begrenser både miljøbelastning og skadelige virkninger hos barn, unge og voksne. Produktet overholder skjerpede krav utover gjeldende lovverk framsatt av Fellesrådet for formings- og hobbymaterialer.

CE merket

Produktet er fremstilt etter gjeldende felleseuropeisk lovkrav om sikkerhet, sunnhet og miljø. 

Matvaregodkjent

Produktet er godkjent til å være i kontakt med matvarer ut fra de europeiske krav i EU Forordning 1935/2004. 

Confidence in textil

Produktet er fremstilt uten bruk av noen skadelige stoffer i den videre bearbeiding av stoffet, og lever opp til skjerpede krav for tekstiler som kommer i kontakt med hud.

Økologisk tekstil

Produktet er fremstilt av økologisk dyrket bomull.

Der blaue Engel (The blue angel)

Der blaue Engel er et anerkjent tysk miljømerke. Karting merket med dette symbolet er fremstilt av 100% gjenbrukspapir og tildeles kun de produktene som tar mest mulig hensyn til miljøet fra fremstilling til salg.