Weekend Sale: Nyt helgen med 25% rabatt på vårt store utvalg av bomullsgarn. Finn din rabattkode her

Spraylim

Varekode:
39160

Spraylim

Varekode:
39160
200,00 NOK
Er på lager
Levering er 3-5 virkedager

Permanent lim på spray til papir, papp, keramikk, leire og glass. Ikke egnet til barn

Mer informasjon
Artikkel39160
Innholdsenhetfl.
ÅrstidBasis
Ean nummer8712919000638
Detaljmengde 1 fl.
Innholdsmengde 400 ml

Levering
Vi etterstreber å sende varene dine 1-2 dager fra bestillingsdag og normal leveringstid er 5-7 virkedager.

Returvarer
Du har alltid 14 dagers full returrett, så lenge varene returneres i uåpnet originalemballasje. Sånn gjør du: En returvare sendes som vanlig postpakke, vedlagt kopi av fakturaen eller angitt med returordrenummer opplyst av kundeservice. Etter at vi har mottatt varene, får du pengene tilbake. Enten pr. kreditnota eller som overføring til din konto.

Fare. Contains: Acetone, Naphtha (petroleum), hydrotreated light. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd aerosoler. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50° C /122° F. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Datablad
Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no