Spar opp til 80% i årets beste kreative sommersalg til dine og barnas sommer-sysler: Se tilbudene her

Spraylakk

Artikkel
35027
79,00 NOK
Er på lager
Levering er 5-7 virkedager
Endring variant

Hurtigtørkende og værbestandig Montana spraylakk med jevn glans, som bør påføres i flere tynne lag for best resultat. UV-beskyttelsen motvirker falming og akrylbasen gir en sterk og fleksibel overflate som ikke sprekker

Svart sikkerhetsring under dysen fjernes før bruk. Det finnes ikke lokk

More Information
Artikkel 35027
Brand Montana
Innholdsenhet boks
Årstid Basis
Ean nummer 4048500376368
Detaljmengde 1 boks
Innholdsmengde 400 ml
Overflatebehandling halvblank

Levering
Vi etterstreber å sende varene dine 1-2 dager fra bestillingsdag og normal leveringstid er 5-7 virkedager.

Returvarer
Du har alltid 14 dagers full returrett, så lenge varene returneres i uåpnet originalemballasje. Sånn gjør du: En returvare sendes som vanlig postpakke, vedlagt kopi av fakturaen eller angitt med returordrenummer opplyst av kundeservice. Etter at vi har mottatt varene, får du pengene tilbake. Enten pr. kreditnota eller som overføring til din konto.

Fare. Contains: Acetone, n-butyl acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke innånd aerosoler. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50° C /122° F. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Datablad
Mark image Mark image
Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no