Silkepapir

/40 /80 /120
 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200893 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gull, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200894 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gull, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Rød, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200895 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Rød, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Lys Rød, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200896 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Lys Rød, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Svart, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200897 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Svart, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20090 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200880 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200900 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Gul, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvit, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200881 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvit, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20091 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 89,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200882 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200910 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Perlemor, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200883 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Ass. Farger, 2 Ark, 15 Farge Varekode: 20092 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Ass. Farger, 2 Ark, 15 Farge

  kr 59,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20813 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Pink, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Blå, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20814 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Blå, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grå, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20815 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grå, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20816 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 89,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Gull, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20817 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Gull, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 89,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 10 Ark, 30 Ark Varekode: 20906 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 10 Ark, 30 Ark

  kr 405,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, A4, 210x297 mm, 14 g, 10 Ark, 30 Farge Varekode: 20914 Silkepapir, A4, 210x297 mm, 14 g, 10 Ark, 30 Farge

  kr 129,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Bordeaux, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200884 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Bordeaux, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 14 g, Grønn, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200885 Silkepapir, 14 g, Grønn, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200887 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Mørk Grå, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200888 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Mørk Grå, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Svart, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200889 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Svart, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20089 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200890 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Lilla, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Gull, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200891 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Gull, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk. Varekode: 200892 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Sølv, 6 Ark, 1 Pk.

  kr 28,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvit, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20860 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Hvit, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Violet, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20865 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Violet, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20866 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Blå, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grønn, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20867 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Grønn, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20088 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Rosa, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Svart, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20869 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Svart, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 25 Ark, 10 Ass. Varekode: 20891 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, 25 Ark, 10 Ass.

  kr 287,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Orange, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20862 Silkepapir, 50x70 cm, 17 g, Orange, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Blå, 10 Ark, 1 Pk. Varekode: 200886 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Lys Blå, 10 Ark, 1 Pk.

  kr 15,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 25 Ark, 1 Pk. Varekode: 20863 Silkepapir, 50x70 cm, 14 g, Rød, 25 Ark, 1 Pk.

  kr 35,00

  Prisen er inkl. Mva.

/40 /80 /120