Bahco

Bahco

/40 /80 /120
 • Blad Til Dekupørsag, L: 16,5 cm, 1 Stk. Varekode: 12981 Blad Til Dekupørsag, L: 16,5 cm, 1 Stk.

  kr 68,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Dekupørsag, H: 12,8 cm, L: 16,5 cm, 1 Stk. Varekode: 12980 Dekupørsag, H: 12,8 cm, L: 16,5 cm, 1 Stk.

  kr 265,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Håndsag, L: 55 cm, 1 Stk. Varekode: 12992 Håndsag, L: 55 cm, 1 Stk.

  kr 208,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Tommestokk, L: 200 cm, 1 Stk. Varekode: 12993 Tommestokk, L: 200 cm, 1 Stk.

  kr 97,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Hammer, H: 8 cm, L: 26,5 cm, 1 Stk. Varekode: 12994 Hammer, H: 8 cm, L: 26,5 cm, 1 Stk.

  kr 179,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Blad Til Øvelsessag, L: 13 cm, 1 Stk. Varekode: 12984 Blad Til Øvelsessag, L: 13 cm, 1 Stk.

  kr 42,00

  Prisen er inkl. Mva.

 • Håndsag, L: 35 cm, 1 Stk. Varekode: 12991 Håndsag, L: 35 cm, 1 Stk.

  kr 250,00

  Prisen er inkl. Mva.

/40 /80 /120