Gaveposer og papirposer

Gaveposer og papirposer

/40 /80 /120
 1. 1
 2. 2
 • Papirpose med print, H: 15,8+36 cm, 120 g, grønn, rød, 50stk. Varekode: 23393 Papirpose med print, H: 15,8+36 cm, 120 g, grønn, rød, 50stk.
  30% discount

  kr 563,00

  Special Price kr 394,10

  Special Price kr 394,10

  kr 563,00

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose med print, H: 36 cm, B: 12,3x7,8 cm, 10stk., 120 g Varekode: 23362 Papirpose med print, H: 36 cm, B: 12,3x7,8 cm, 10stk., 120 g
  70% discount

  kr 105,00

  Special Price kr 31,50

  Special Price kr 31,50

  kr 105,00

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose med print, H: 36 cm, B: 16x8 cm, 10stk., 120 g Varekode: 23360 Papirpose med print, H: 36 cm, B: 16x8 cm, 10stk., 120 g
  80% discount

  kr 139,00

  Special Price kr 27,80

  Special Price kr 27,80

  kr 139,00

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose med print, H: 36 cm, B: 16x8 cm, 10stk., 120 g Varekode: 23363 Papirpose med print, H: 36 cm, B: 16x8 cm, 10stk., 120 g
  kr 139,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 17 cm, B: 12x7 cm, 10stk., 125 g Varekode: 23371 Papirpose, H: 17 cm, B: 12x7 cm, 10stk., 125 g
  kr 73,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 17 cm, B: 12x7 cm, ass. farger, 10stk., 125 g Varekode: 23398 Papirpose, H: 17 cm, B: 12x7 cm, ass. farger, 10stk., 125 g
  kr 80,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 17 cm, str. 5x9,5 cm, rød, 10stk., 80 g Varekode: 23396 Papirpose, H: 17 cm, str. 5x9,5 cm, rød, 10stk., 80 g
  51.530612244898% discount

  kr 49,00

  Special Price kr 23,75

  Special Price kr 23,75

  kr 49,00

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 18 cm, str. 6x12 cm, brun, reinsdyr , 6stk., 80 g Varekode: 23185 Papirpose, H: 18 cm, str. 6x12 cm, brun, reinsdyr , 6stk., 80 g
  kr 70,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 18 cm, str. 6x12 cm, hvit, isbjørn, 6stk., 80 g Varekode: 23181 Papirpose, H: 18 cm, str. 6x12 cm, hvit, isbjørn, 6stk., 80 g
  kr 70,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 18 cm, str. 6x12 cm, svart/hvit, pingvin , 6stk., 80 g Varekode: 23183 Papirpose, H: 18 cm, str. 6x12 cm, svart/hvit, pingvin , 6stk., 80 g
  kr 70,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 21 cm, B: 11,5 cm, 12stk., g 80 g Varekode: 23354 Papirpose, H: 21 cm, B: 11,5 cm, 12stk., g 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, , kongler, 10stk., 80 g Varekode: 22370 Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, , kongler, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, blomster, 8stk., 80 g Varekode: 231350 Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, blomster, 8stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, cream, 10stk., 80 g Varekode: 23395 Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, cream, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, morsom polar, 8stk. Varekode: 23187 Papirpose, H: 21 cm, str. 6x12 cm, morsom polar, 8stk.
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 23 cm, B: 18x9 cm, 10stk., 125 g Varekode: 23369 Papirpose, H: 23 cm, B: 18x9 cm, 10stk., 125 g
  kr 80,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 23 cm, B: 18x9 cm, ass. farger, 10stk., 125 g Varekode: 23399 Papirpose, H: 23 cm, B: 18x9 cm, ass. farger, 10stk., 125 g
  kr 80,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 33 cm, B: 26x13 cm, 10stk., 125 g Varekode: 23368 Papirpose, H: 33 cm, B: 26x13 cm, 10stk., 125 g
  kr 139,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, H: 36 cm, B: 13x8 cm, 10stk., 125 g Varekode: 23370 Papirpose, H: 36 cm, B: 13x8 cm, 10stk., 125 g
  kr 80,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, str. 15x9x27 cm, 46 g, hvit, 100stk. Varekode: 23394 Papirpose, str. 15x9x27 cm, 46 g, hvit, 100stk.
  48.991031390135% discount

  kr 223,00

  Special Price kr 113,75

  Special Price kr 113,75

  kr 223,00

  The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, str. 15x9x27 cm, 50 g, brun, 100stk. Varekode: 23392 Papirpose, str. 15x9x27 cm, 50 g, brun, 100stk.
  kr 223,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, str. 9x6,5x22,5 cm, 46 g, hvit, 100stk. Varekode: 23374 Papirpose, str. 9x6,5x22,5 cm, 46 g, hvit, 100stk.
  kr 334,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirpose, str. 9x6,5x22,5 cm, 50 g, brun, 100stk. Varekode: 23372 Papirpose, str. 9x6,5x22,5 cm, 50 g, brun, 100stk.
  kr 271,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, brun, beige, hvit, rosa, blomster, 8stk. Varekode: 25362 Papirposer, brun, beige, hvit, rosa, blomster, 8stk.
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, blå, 10stk., 80 g Varekode: 23146 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, blå, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, grå, 10stk., 80 g Varekode: 23157 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, grå, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, grønn, 10stk., 80 g Varekode: 23155 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, grønn, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, grønn, 8stk., 150 g Varekode: 23138 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, grønn, 8stk., 150 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, gull, 8stk., 170 g Varekode: 23151 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, gull, 8stk., 170 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, hvit, 10stk., 80 g Varekode: 23152 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, hvit, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, hvit, 8stk., 150 g Varekode: 23147 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, hvit, 8stk., 150 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, lys blå, 10stk., 80 g Varekode: 23153 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, lys blå, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, rosa, 10stk., 80 g Varekode: 23158 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, rosa, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, rød, 10stk., 80 g Varekode: 23154 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, rød, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, rød, 8stk., 200 g Varekode: 23149 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, rød, 8stk., 200 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, svart, 10stk., 80 g Varekode: 23156 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, svart, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, svart, 8stk., 170 g Varekode: 23139 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, svart, 8stk., 170 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, sølv, 8stk., 120 g Varekode: 23137 Papirposer, H: 17 cm, str. 6x9 cm, sølv, 8stk., 120 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 21 cm, str. 6x12 cm, , juletrær, 10stk., 80 g Varekode: 23133 Papirposer, H: 21 cm, str. 6x12 cm, , juletrær, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

 • Papirposer, H: 21 cm, str. 6x12 cm, , Misseltein, 10stk., 80 g Varekode: 23134 Papirposer, H: 21 cm, str. 6x12 cm, , Misseltein, 10stk., 80 g
  kr 49,00 The price is including tax, but not shipping fees.

/40 /80 /120
 1. 1
 2. 2