Magic Marble Marmoreringsmaling

SKU#:
30199

Magic Marble Marmoreringsmaling

SKU#:
30199
223,00 NOK
Er på lager
Levering er 5-7 virkedager
Endring variant
  • 6 Fl., 20 ml, Standardfarger
  • 6 Fl., 20 ml, Metallic Farger
  • 6 Fl., 20 ml, Douche Farger

Flytende marmoreringsfarger. Kan brukes på tre, glass, plast, papp, metall, terrakotta, isopor, lys m.m. Høy lysekthet og værbestandig. Veiledning: Ryst fargene. Hell vann i en skål. Drypp på vannoverflate med noen dråper maling. Trekk forsiktig over vannoverflaten med en pinne så fargene marmorerer seg. Dypp emnet forsiktig, Løft opp og la det tørke

Mer informasjon
Artikkel30199
FargeAssorted Colors
Innholdsenhetfl.
Ean nummer4000798736002
Detaljmengde 6 fl.
Innholdsmengde 20 ml
Fargestandardfarger

Levering
Vi etterstreber å sende varene dine 1-2 dager fra bestillingsdag og normal leveringstid er 5-7 virkedager.

Returvarer
Du har alltid 14 dagers full returrett, så lenge varene returneres i uåpnet originalemballasje. Sånn gjør du: En returvare sendes som vanlig postpakke, vedlagt kopi av fakturaen eller angitt med returordrenummer opplyst av kundeservice. Etter at vi har mottatt varene, får du pengene tilbake. Enten pr. kreditnota eller som overføring til din konto.

Advarsel. Contains: 1-methoxy-2-propanol, hydrocarbons (C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics), 2-methoxy-1-methylethyl acetate. H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER /en lege ved ubehag ved ubehag. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. EUH208 Inneholder cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan gi en allergisk reaksjon. EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
Datablad
Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no