Loctite - Precision

1 Fl., 5 G
#39023
#39023
0% of 100
0
20
91,00 kr.
Varsle meg
Utsolgt
(Forventet på lager: 04-05-2024)
Endre variant +{{ variants.length }}
{{ currentProduct.name }}

Supersterk universal sekundlim. Limer dryppefritt og gir en usynlig limfuge. Motstandsdyktig mot vann

Mer informasjon
Artikkel39023
Innholdsenhetfl.
AnledningBasis
EAN5010266241173
Detaljmengde 1 fl.
Innholdsmengde 5 g
Skriv din egen omtale
Du omtaler:Loctite - Precision, 5 g/ 1 fl.
Din vurdering:
Advarsel. Contains: Ethyl 2-cyanoacrylate. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P261 Unngå innånding av damp. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Datablad
Mark image
Advarsel. Contains: Ethyl 2-cyanoacrylate. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P261 Unngå innånding av damp. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Tilbake
Jeg handler som
Fortsett som guest
Dine fordeler ved innlogging

✔ Din personlige ønskeliste

✔ Se ordrehistorikken din

✔ Enkel betaling
Dine fordeler ved innlogging

✔️ Dine spesialpriser

✔️ B2B spesialprodukter

✔️ B2B-markedsføringsunivers
Dine fordeler ved innlogging

✔ Innhold spesielt for deg

✔ Dine spesialpriser
Copyright © 2021-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | c/o Postens logistiksenter | NO-0060 Oslo | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no