Faglig erfaring

8-åringer lager dukker

Fokus på understøttende undervisning
8-åringer skriver eventyr, lager dukker og lager teater i faget dansk

Helle, lære

Morsomt og læreriktig, men med små justeringer til neste gang

'Alle barna har uttrykt at de har hatt det gøy i prosessen, og rent faglig har de fått det utbyttet av undervisningen som mine kollegaer og jeg hadde håpet på forhånd. Kun en ting skal gjøres annerledes til en annen gang, og det har med dekorasjonen av dukkene å gjøre. - For å unngå tørketid og gjøre det ekstra enkelt brukte vi fargekritt i stedet for maling. De myke krittene hadde den ulempen at de farget av og gjorde det vanskelig å få de selvklebende bokstavene av mosgummi til å sitte godt nok fast da dukkene skulle 'bli levende' på¨scenen i klasserommet.'

Med eventyr som tema har en 2. klasse på Halgård Skole i Holstebro gjennomført et undervisningsforløp med understøtting via kreativitet og de produktene det krever.

Helle Østrup-Kristensen, barnas dansklærer, benytter ofte muligheten for understøttende undervisning. Det har mange fordeler mener både hun og kollegaene på Halgård Skole. En av dem er at det øker barnas motivasjon når undervisningen blir litt annerledes.

Her får du et lite innblikk i Helles vurderinger og erfaring med eventyr som overordnet tema, kombinert med praktisk kreativitet.

Den faglige hensikten var å introdusere barna for historiens oppbygging etter 'handlingsbroen' (start, hoveddel og avslutning). Under dette skulle de også gjenkjenne motsetningsforhold, samt indre og ytre personkarakteristikk, men også lytte til- og selv øve på- betoning ved høytlesning.

Da eventyr er summen av god fantasi, var det nærmest innlysende å også ta med andre aktiviteter i forløpet, forklarer Helle. Derfor skulle barna både skrive og fremføre sine eventyr som teater og til dette også lage store dukker. Faktisk i samme størrelse som barna selv, og med tydelige karaktertrekk.

Barna brukte seg selv som sjablonger til de store dukkene. Hver dukke ble laget av imitert stoff i to lag som ble stiftet sammen og stoppet med avispapir.

Hver dukkes ytre personkarakteristikk ble skildret gjennom fargeleggingen, mens den indre karakteristikken ble vist som en tekst utenpå klærne ved bruk av selvklebende mosgummibokstaver.

Gruppevis skrev barna ned eventyrene sine som stikkord etter modellen handlingsbroen (start, hoveddel og avslutning).

Før framføringen av de små teaterstykkene øvet barna på replikker og tonefall.

Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no