Kreativ læring

De 10 intelligenser

Teoretisk måles ikke intelligens bare på intellektuell forståelse. Intelligens er et langt videre begrep som omfatter dannelse, selvforståelse, sosial kompetanse, evnen til å oppfatte, huske, tilpasse seg, ressonere, klassifisere, filosofere osv. Ut i fra dette kan 10 områder stimuleres gjennom kreativitet.

1. BILLED-KLOK


Romlig viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden. 

Skjer ved å arbeide med modellering, mosaikk, lysfremstilling, støping, godterifremstilling, gips og pappmaché.


2. LIVS-KLOK


Eksistentiell viten: Aktiviterer der barn skal bruke evnene sine til å erkjenne at livet og tilværelsen er forskjellig fra barn til barn.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å erkjenne at livet og tilværelsen er forskjellig fra barn til barn.

Skjer ved å tegne, male og fremstille bilder og dokumentasjonsmaterialer som kan bevise hva de har fått av ny viten, og hva de opplever og oppdager.


3. OPPLEVELSES-KLOK


Intuitiv viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å forutse et reaksjonsmønster.

Styrkes ved prosjekter hvor bana skal bruke deres evner til å fornemme hva som (kanskje) vil skje, og ved å tankelese og tenke synkront.

Skjer ved å eksperimentere med nye, kreative materialer. Å gå på nysgjerrig oppdagelse i naturen, samle inn ting og gjenstander – og lime, tape, bruke lakk og farger på nye måter.


4. JEG-KLOK


Personlig viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å få selvinnsikt og tørre å ta egne valg selv om omgivelsene mener noe annet.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres selvinnsikt, evnen til å handle og ta personlige avgjørelser i overensstemmelse med omgivelsene.

Skjer ved å benytte mange forskjellige materialer, farger, papir, kartong, perler, akvarell, smykkedeler, som gjør at de kan vise fram og stille ut noe de selv har fremstilt og dermed uttrykker deres personlige stil.


5. KROPPS-KLOK


Kropps-kinetisk viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke sin egen kropp og muskelstyrke til å uttrykke ideer og følelser.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres fysiologi, fysiske styrke og kropp til å uttrykke idéer og følelser.

Skjer ved fingermaling, avtrykk av hender og føtter, maling og dekorering av skillevegger og kulisser, tegninger og motiver på store flater, fremstilling av store collager og skulpturer – og når de bruker verktøy.


6. MUSIKK-KLOK


Musikalsk viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppfatte og uttrykke stemninger – f.eks. i farge og form – gjennom lyder og melodier.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å oppfatte og uttrykke rytmer, toner, klangfarger og melodier.

Skjer ved å lytte til musikk, klanger og lyder, og bruke farger, akrylmaling, lakk, lim og akvarell til å gjengi musikkens skjønnhet. Å bli musikalsk inspirert til å uttrykke seg på lerret, papp og papir.


7. NATUR-KLOK


Naturalistisk viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppdage, forstå, respektere og kopiere naturen.

Styrkes ved prosjekter hvor bana skal bruke deres evner til å sanse, oppdage, gjengi, kopiere og forså naturen. Å lære om naturens krefter og vite hvordan de påvirker menneskers livsvilkår. 

Skjer ved å skape collager med lim og ting fra naturen. Å forme, farge, presse og dekorere naturgjenstander og å gjengi naturens mangfoldighet gjennom tegning og maleri.


8. ORD-KLOK


Språklig viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å tenke setninger og bli nysgjerrig på nye ord og andre språk.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å tenke i tale, brukes språket og ha evne til å kunne lære nye ord og andre språk.

Skjer ved å lære om nye materialer og verktøy som kun kan brukes på bestemte måter. Å eksperimentere med mange forskjellige slags materialer og fortelle om de tingene de lager.


9. OSS-KLOK


Sosial viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å skille mellom forskjellige følelser hos mennesker og aktiviteter som krever samarbeid for at man skal lykkes.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å skjelne sinnsstemninger og følelser hos andre mennesker og å kunne samarbeide.

Skjer ved å bruke forskjellige materialer og samarbeide om å fremstille bilder. Samarbeide om å lage gaver til hverandre og hjelpe og fortelle om hverandres idéer og ønsker.


10. TALL-KLOK


Logisk-matematisk viten: Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine på praktisk utregning for å oppnå ønsket resultat.

Styrkes ved prosjekter hvor barna skal bruke deres evner til å bruke matematikk i praksis (men også når de leker med tallteori, ligninger, geometri, topologi).

Skjer ved å bruke materialer som skal telles, beregnes eller måles i forhold til høyde, lengde, vekt, styrke, massefylde og omfang. Matematikk inngår i all kunstnerisk virksomhet på morsomme og lærerike måter.


Kilden til Kreativ Læring

Teoretisk måles intelligens ikke bare på kapasiteten av intellektuell forståelse. Intelligens er et mye bredere begrep som både omfatter dannelse, selvforståelse, sosial kompetanse, evnen til å oppfatte, huske, tilpasse seg, resonnere, klassifisere, filosofere osv. Vår kilde til Kreativ Læring, Jørn Martin Steenhold, påpeker at ti intelligenser faktisk kan stimuleres hos 3-11 årige barn gjennom kreative prosjekter.

Kreativ Læring - symbolforklaring

Tallangivelsen angir fra hvilken alder barn mentalt og motorisk mestrer den beskrevne ideen/prosessen.
Kreativ Læring er et gratis verktøy til pedagoger, lærere og foreldre. Her på hjemmesiden vår kan du få printvennlige veiledninger på opp til 100 i kategorien og lese mer om hvordan stimuleringen av hver klokskap defineres. Mange av ideene styrker mer enn ett område. 

Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no