Code of Care Chair

Sånn bidrog en skole med kreativitet til den offentlige samfunnsdebatten

Annie Jeppesen, rektor på Barneskolen Bifrost

'Formålet med at barneskolen Bifrost involverte seg i prosjektet, var bl.a. ønsket om å gi barna mulighet til å være en aktiv del av samfunnsdebatten og ta stilling til verdiene rundt sosial ansvarlighet – både i det små og i det store perspektivet. Samtidig hang prosjektet fint sammen med vårt verdisett på skolen, blant annet med at kunst er noe eget i forhold til læring. Vi mener at den estetiske læreprosessen henger sammen med at elevene skal bygge opp personlige og sosiale kompetanser og lære å kunne ta vare på seg selv og det samfunnet de er en del av'.

 

Tina Ovesen, lærer på Barneskolen Bifrost

'Vi ønsket å gi de eldste elevene innsikt og praktisk erfaring i den innovative arbeidsprosessen og dens prosjektstyring. Derfor ga vi dem lederansvaret for de yngre skolekameratene. Først rustet vi dem til oppgaven gjennom en grundig introduksjon av målet med prosjektet og tidsplanen. Da også våre forventninger til deres funksjon og evner til å kunne skape motiverende følelse av felleskap i gruppene'.


FAKTA

Om elevenes roller under prosjektet:

8.-9. klasse hadde prosjektlederansvar. 

3.-7. klasse var utførende.


Eleverne fra 8. og 9. klasse sier: 

'Prosjektet ga mening for oss fordi det gir mening for andre - i motsetning til andre ganger hvor det mer er for oss selv og selve prosessen - her er produktet viktig!

When art and social debate are on the school curriculum

The Bifrost school is a Danish school which focuses on community-related education. Therefore, the school participated in a large-scale event in 2013 leading up to the CSR Awards that year.

The event, called 'Code of Care Chair', was organized by the non-profit organization, Code of Care. They work to encourage companies in Denmark to take greater social responsibility for people who are outside the labour market.

The idea was to decorate a chair for every thousand unemployed people who, in that year, fell outside the labour market due to mental or physical reasons. There was a total of 543 chairs.

Many people showed their support by decorating chairs for the event; politicians, artists and schools. All the chairs were sold at auction after the presentation to the public, from which all the funds donated went towards the work for the promotion of greater social responsibility in Danish companies.

The Bifrost school contributed 20 chairs, decorated creatively by children with their own reflections on social responsibility.

The school's students were given roles in the project. The Year 8-9 had the responsibility of project leaders, whilst the Year 3-7 were creatively performing the activities

 

Prosjektets forløp i praksis

 

Orienteringsfasen: 

Barna ble introdusert til eventen ‘Code of Care Chair’. Deriblant visuell inspirasjon og skolens forventninger til kvaliteten i både prosessen og resultatene. Nøkkelord for det overordnede budskapet ble valgt i fellesskap og skrevet ned.
 

Designfasen: 

Gruppevis fortalte barna hverandre om de følelsene hver av dem gjerne ville skape rundt sosial ansvarlighet, og de tegnet og fargela minst ett forslag hver til hvordan gruppens stol skulle se ut. De gjorde seg tanker om valg av teknikk, materialer og budskapet som kanskje også kunne ligge i det. Deretter valgte gruppen ut den beste stolen.

Produksjonsfasen: 

Hver gruppe jobbet i fellesskap om å gjøre ferdig stolen i 1:1. De skrev også et Heiku-inspirert dikt om dekorasjonen deres. 

Fernisering / event:  

I tillegg til presentasjonen av gruppens ferdige stol ved den offisielle eventen, ble det også holdt en fernisering, eller en slags generalprøve på skolen hvor barnas fremtreden osv. ble finpusset.