Faglig erfaring

Faglig erfaring

Er du lærer eller pedagog for barn i alderen 3 til 11 år? Da vil det kanskje interessere deg hva andre fagfolk har erfart når de konkret har jobbet med Kreativ Læring. Her finner du deres dokumentasjon og evaluering på forskjellige, intelligensstimulerende aktiviteter med kreative materialer.

Margit, pedagog

Sansemotorikk på småbarnsavdelingen


Å lime lette dun på fugler af kartong - et sansemotorisk prosjekt.

'For de små var det en spesielt stor sanseopplevelse å delta. Barna erfarte både konsistensen på limet og effekten, samt hvor lette dun føles, og hvor fort de flyr ved små pust. –Imens benyttet jeg muligheten til å snakke med barna og fugler og farger. –At fuglenes figur var gitt på forhånd var en stor fordel, da barn i den alderen ikke mestrer å klippe enda. ....'
 


 

Allis, pedagog

2-3 åringers sansemotorikk


Fingermaling for de minste - et sansemotorisk prosjekt.

'‘I en aktivitet som fingermaling legger jeg vekt på å kun ha en liten gruppe barn om gangen, så jeg har de beste mulighetene til å være til stede i prosessen. –F.eks. ved å snakke med hvert barn om følelsen og effekten av maling på hendene, om lyden av sprut, om forskjeller på farger, og i dette tilfellet også om maskenes utforming'.


 


 

Lone Hede, pedagog

Barn tester "Funny Friends" 3-6-åringen


Vi tester et klassesett til kreativitet etter fantasien hos 3-6 åringer.

Se hva de minste laget når de fikk bestemme helt selv, og les pedagogens faglige betraktningBarn er spontane og har en egen evne til å bruke fantasien. Vi voksne derimot, er ofte hemmet av vår velutviklede viten, og det begrenser vår eksperimentelle lyst.

 

 


 

Lone, lærer for 2. klasse

Barn tester "Funny Friends" 8-åringen


Vi hyller den frie fantasien hos 8-åringene og tester klassesettet med blandede materialer, Funny Friends.

Her ser du hvor mye forskjellige barna i aldersgruppen fikk ut av innholdet når de fikk bestemme selv.

'Settet er flott til å lage figurer av, og fjærene var spesielt populære blant barna, så figurene kunne hoppe. I den forbindelsen vil jeg si at det var positivt at barna nesten ikke trengte min hjelp.'

 


 

Lissie Nygaard, lærer for 5. klasse

Barn tester "Funny Friends" 11-åringen


Sånn gjorde 11-åringene da vi ba dem bruke fantasien med ’Funny Friends’, et klassesett med blandet innhold.

'11-åringene er så påvirkelige av hverandre, at de ofte går etter det samme målet. For å se hva de virkelig kan få ut av fantasien, tror jeg derfor at det er viktig å fordele materialene fra settet mellom dem i grupper, så noen f.eks. får kulene, andre spiralene osv. Når det er sagt, ser jeg store muligheter i å kunne styrke virkningen av den obligatoriske undervisningen ved å involvere...'

 


 

Tina Ovesen, lærer

Sånn bidro en skole med kreativitet til den offentlige samfunnsdebatten


Med kunst og samfunnsdebatt på timeplanen.

Barneskolen Bifrost er en dansk skole som legger vekt på samfunnsrelatert undervisning. Derfor medvirket skolen ved en storstilt event i 2013 opp mot CSR Awards det året. 

Bifrost bidro med 20 stoler, dekorert kreativt av barn ut fra deres egne tanker om sosial ansvarlighet. Under prosjektet fikk skolens elever tildelt roller.