7. Naturklok

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppdage, forstå, respektere og kopiere naturen. Styrkes ved: Aktiviteter hvor bana skal bruke deres evner til å sanse, oppdage, gjengi, kopiere og forså naturen. Å lære om naturens krefter og vite hvordan de påvirker menneskers livsvilkår. Skjer ved: Å skape collager med lim og ting fra naturen. Å forme, farge, presse og dekorere naturgjenstander og å gjengi naturens mangfoldighet gjennom tegning og maleri.

/36 /72 /108
/36 /72 /108