4. Jeg-klok

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å få selvinnsikt og tørre å ta egne valg selv om omgivelsene mener noe annet. Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres selvinnsikt, evnen til å handle og ta personlige avgjørelser i overensstemmelse med omgivelsene. Skjer ved: Å benytte mange forskjellige materialer, farger, papir, kartong, perler, akvarell, smykkedeler, som gjør at de kan vise fram og stille ut noe de selv har fremstilt og dermed uttrykker deres personlige stil.

/36 /72 /108
/36 /72 /108