3. Opplevelsesklok

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å forutse et reaksjonsmønster. Styrkes ved: Aktiviteter hvor bana skal bruke deres evner til å fornemme hva som (kanskje) vil skje, og ved å tankelese og tenke synkront. Skjer ved: Å eksperimentere med nye, kreative materialer. Å gå på nysgjerrig oppdagelse i naturen, samle inn ting og gjenstander – og lime, tape, bruke lakk og farger på nye måter.

/40 /80 /120
/40 /80 /120