1. Billedklok

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden. Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden. Skjer ved: Å arbeide med modellering, mosaikk, lysfremstilling, støping, godterifremstilling, gips og pappmaché

/36 /72 /108
/36 /72 /108