Forskning har vist at fantasi og kreativitet styrker barns intellektuelle utvikling!
Der er f.eks. matematikk i å tre perler på en snor i et mønster etter form, farge og tilpasset 
lengde.

Alle ideene har pedagogisk drivkraft i hvilket læringsmessig utbytte barna kan få, avhengig av alder, utover opplevelsen og et godt resultat!

Faglig erfaring med Kreativ Læring

Er du lærer eller pedagog for barn i alderen 3 til 11 år? Da vil det kanskje interessere deg hva andre fagfolk har erfart når de konkret har jobbet med Kreativ Læring. -Her finner du deres dokumentasjon og evaluering på forskjellige, intelligensstimulerende aktiviteter med kreative materialer.

Kilden til Kreativ Læring

Teoretisk måles intelligens ikke bare på kapasiteten av intellektuell forståelse. Intelligens er et mye bredere begrep som både omfatter
dannelse, selvforståelse, sosial kompetanse, evnen til å oppfatte, huske, tilpasse seg, resonnere, klassifisere, filosofere osv. Vår kilde til
Kreativ Læring, Jørn Martin Steenhold, påpeker at ti intelligenser faktisk kan stimuleres hos 3-11 årige barn gjennom kreative prosjekter.

1

Billedklok

(romlig viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å oppfatte, erkjenne og uttrykke seg om den romlige, konkrete verden. 

Skjer ved: Å arbeide med modellering, mosaikk, lysfremstilling, støping, godterifremstilling, gips og pappmaché

 

2

Livsklok

(eksistensiell viten)

Aktiviterer der barn skal bruke evnene sine til å erkjenne at livet og tilværelsen er forskjellig fra barn til barn.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å erkjenne at livet og tilværelsen er forskjellig fra barn til barn.

Skjer ved: Å tegne, male og fremstille bilder og dokumentasjonsmaterialer som kan bevise hva de har fått av ny viten, og hva de opplever og oppdager.

3

Opplevelsesklok

(intuitiv viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å forutse et reaksjonsmønster.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor bana skal bruke deres evner til å fornemme hva som (kanskje) vil skje, og ved å tankelese og tenke synkront.

Skjer ved: Å eksperimentere med nye, kreative materialer. Å gå på nysgjerrig oppdagelse i naturen, samle inn ting og gjenstander – og lime, tape, bruke lakk og farger på nye måter.

4

Jeg-klok

(personlig viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å få selvinnsikt og tørre å ta egne valg selv om omgivelsene mener noe annet.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres selvinnsikt, evnen til å handle og ta personlige avgjørelser i overensstemmelse med omgivelsene.

Skjer ved: Å benytte mange forskjellige materialer, farger, papir, kartong, perler, akvarell, smykkedeler, som gjør at de kan vise fram og stille ut noe de selv har fremstilt og dermed uttrykker deres personlige stil.

5

Kroppsklok

(kropps-kinetisk viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke sin egen kropp og muskelstyrke til å uttrykke ideer og følelser.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres fysiologi, fysiske styrke og kropp til å uttrykke idéer og følelser.

Skjer ved: Fingermaling, avtrykk av hender og føtter, maling og dekorering av skillevegger og kulisser, tegninger og motiver på store flater, fremstilling av store collager og skulpturer – og når de bruker verktøy.

6

Musikk-klok

(musikalsk viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppfatte og uttrykke stemninger – f.eks. i farge og form – gjennom lyder og melodier.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å oppfatte og uttrykke rytmer, toner, klangfarger og melodier.

Skjer ved: Å lytte til musikk, klanger og lyder, og bruke farger, akrylmaling, lakk, lim og akvarell til å gjengi musikkens skjønnhet. Å bli musikalsk inspirert til å uttrykke seg på lerret, papp og papir.

7

Naturklok

(naturalistisk viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å oppdage, forstå, respektere og kopiere naturen.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor bana skal bruke deres evner til å sanse, oppdage, gjengi, kopiere og forså naturen. Å lære om naturens krefter og vite hvordan de påvirker menneskers livsvilkår. 

Skjer ved: Å skape collager med lim og ting fra naturen. Å forme, farge, presse og dekorere naturgjenstander og å gjengi naturens mangfoldighet gjennom tegning og maleri.

8

Ord-klok

(språklig viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å tenke setninger og bli nysgjerrig på nye ord og andre språk.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å tenke i tale, brukes språket og ha evne til å kunne lære nye ord og andre språk.

Skjer ved: Å lære om nye materialer og verktøy som kun kan brukes på bestemte måter. Å eksperimentere med mange forskjellige slags materialer og fortelle om de tingene de lager.

9

Oss-klok

(sosial viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine til å skille mellom forskjellige følelser hos mennesker og aktiviteter som krever samarbeid for at man skal lykkes.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å skjelne sinnsstemninger og følelser hos andre mennesker og å kunne samarbeide.

Skjer ved: Å bruke forskjellige materialer og samarbeide om å fremstille bilder. Samarbeide om å lage gaver til hverandre og hjelpe og fortelle om hverandres idéer og ønsker.

10

Tall-klok

(logisk-matematisk viten)

Aktiviteter hvor barn skal bruke evnene sine på praktisk utregning for å oppnå ønsket resultat.

Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å bruke matematikk i praksis (men også når de leker med tallteori, ligninger, geometri, topologi).

Skjer ved: Å bruke materialer som skal telles, beregnes eller måles i forhold til høyde, lengde, vekt, styrke, massefylde og omfang. Matematikk inngår i all kunstnerisk virksomhet på morsomme og lærerike måter.