9. Oss-klok

9. Oss-klok

Styrkes ved prosjekter og aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å skjelne sinnsstemninger og følelser hos andre mennesker og å kunne samarbeide. Skjer ved å bruke forskjellige materialer og samarbeide om å fremstille bilder. Samarbeide om å lage gaver til hverandre og hjelpe og fortelle om hverandres idéer og ønsker.

/40 /80 /120
/40 /80 /120