Læring via kreativitet

Kreativ læring

Gratis verktøy til pedagoger, lærere og foreldre. 10 intelligenser som kan stimuleres med kreativitet hos de på 3-11 år. Alle aktiviteter og prosjekter har pedagogisk drivkraft i hvilket læringsmessig utbytte barna kan få, avhengig av alder, utover opplevelsen og et godt resultat!

Sansemotorikk på småbarnsavdelingen

'‘For de små var det en spesielt stor sanseopplevelse å delta. Barna erfarte både konsistensen på limet og....'

Margit, pedagog

Barn tester Funny Friends 3- til 6-åringen

'Ut fra et pedagogisk synspunkt, ga settet oss dessuten mulighet til å øve på både farger, finmotorikk, språk...'

Lone, pedagog

Sånn bidro en skole med kreativitet til den offentlige samfunnsdebatten

'... at den estetiske læreprosessen henger sammen med at elevene skal bygge opp personlige og sosiale...' 

Annie Jeppesen, rektor

Velg en kategori eller se alle produkter under

Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no