GRATIS FRAKT: Akkurat nå får du gratis levering, når du handler for mere enn 300 kr.

ES Batikk fiksermiddel

Varekode:
33353

ES Batikk fiksermiddel

Varekode:
33353
45,00 NOK
Er på lager
Levering er 5-7 virkedager

Fiksersalt til ES Batikk. 200 g fiksermiddel passer til 100 ml batikkfarge. Brukes til å farge tekstiler i vannbad eller direkte i vaskemaskin (ikke i såpeskuffen)

Mer informasjon
Artikkel33353
Innholdsenhetpose
ÅrstidBasis
Ean nummer5708848120007
Detaljmengde 1 pose
Innholdsmengde 200 g

Levering
Vi etterstreber å sende varene dine 1-2 dager fra bestillingsdag og normal leveringstid er 5-7 virkedager.

Returvarer
Du har alltid 14 dagers full returrett, så lenge varene returneres i uåpnet originalemballasje. Sånn gjør du: En returvare sendes som vanlig postpakke, vedlagt kopi av fakturaen eller angitt med returordrenummer opplyst av kundeservice. Etter at vi har mottatt varene, får du pengene tilbake. Enten pr. kreditnota eller som overføring til din konto.

Advarsel. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. P501 Innhold/beholder leveres til i.h.t lokale og nasjonale forskrifter for avfallsbehandling.
Datablad
Copyright © 2013-present Creativ Company. Alle rettigheder reservert | Håkon den godes gate 1 c | 7600 Levanger | Norge | 74 08 58 80 | mail@cchobby.no