2. Livsklok

Aktiviterer der barn skal bruke evnene sine til å erkjenne at livet og tilværelsen er forskjellig fra barn til barn. Styrkes ved: Aktiviteter hvor barna skal bruke deres evner til å erkjenne at livet og tilværelsen er forskjellig fra barn til barn. Skjer ved: Å tegne, male og fremstille bilder og dokumentasjonsmaterialer som kan bevise hva de har fått av ny viten, og hva de opplever og oppdager.

/36 /72 /108
/36 /72 /108